SQ0NATO

Stacja okolicznościowa pracująca z okazji rocznicy przystąpienia Polski do NATO.

Przeprowadzono 00000 łączności z 000 krajami, w tym:

  160 80  40 30 20 17 15 12 10 6 2
CW                      
SSB                      
DIGI                      

 

QSL via SP1PBW.